mình xài Android one nó cho phép sử dụng chung bộ nhớ trong với thẻ nhớ, cộng dồn vô