ต้องลองอัพ 9 ดู แต่เห็นบางคนก็มีปัญหาไวไฟไม่เสถียร ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร