เอาความจำเครือง รวมกับ SD การ์ด รีสตาร์ทเอง ตลอดเลย android 9 pie xiaomi a2 lite