cái này bị xung đột phần mềm dẫn đến soft bricked. bạn có thể up lại rom qua fastboot. nhưng nếu dùng mi flashtool thì yêu cầu unlocked bootloader, còn dùng xiaomi tool thì phải bật được nguồn. chỉ còn cách mang đến trung tâm bảo hành thôi.