ผมได้โปรเมื่อสิงหา mi8 15990 ว่าคุ้มแล้วน่ะ ตอนนี้โคตรคุ้มเลยแถมตั้งสามอย่างแนะ