สวยดีค่ะ ว่าแต่คนถ่ายเป็นคนที่เข้าแถวต่อจากคนหลังสุดในภาพป่าว