Mình mua lại Mix 1. Đã thử dùng nhiều loại sạc QC của đủ các dòng Mix nhưng pin sạc báo rất ảo, có lúc 10p là đầy 100% rồi dùng 5p sau là tụt ào xuống 10%. Chỉ có thể sạc bằng sạc thường mất tầm 3h thì pin mới sử dụng tốt.
Bác nào có kinh nghiệm chuyện này không ạ?