ผมไม่เป็นนะคับลงเหมือนกันแล้วก็มีเกม asphalt9 ด้วยคับ