Mi 8 se sẽ không bán chính hãng , bác lên mạng tìm các bài viết unlock rồi cài twrp up rom eu để có tiếng Việt nha