unlock bootloader > cài twrp > tải rom EU (nhớ đúng tên máy) rồi úp thông qua twrp nhớ 4 wipe. Good luck, mình chỉ nói ý, còn lại bác cứ search thì sẽ có mấy bài viết hướng dẫn tân răng vè cách cài bản rom khác.