9.6.10.0 ngon vl tai thỏ tinh chỉnh lại nét hơn, gọt mài sắc cạnh hơn...................