ซ่อมกระทู้เรียบร้อย พร้อม ประกาศให้โลกรู้ว่า กิจกรรมเชียงใหม่นั้นแจ่มแค่ไหนละจร้า