bạn tắt hết các mạng wifi ,rồi tắt nguồn máy 1 lát ,khởi động lại