1870847869
Sao mình chưa có nữa nhỉ

bản đó mới là bản beta thử nghiệm trước thôi chứ bản chính chưa phát hành