sao mình đâng dùng bản v10.2.0 mà lên không dc nhỉ mình dùng máy chính hảng chưa unlockboot ?