Camera của máy em nó như bị nhòe nhòe quanh 4 góc. Có ai bị như e k ạ