เจอไปเผลอปิดแจ้งเตือนแอพ เปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ สุุดท้ายนึกออกเลยลบแล้วโหลดใหม่ก็หายเป็นปกติ