เฟสบุ๊คเด้งบ่อยมาก ยังหาทางแก้ไม่เจอว่าจะลองล้างเครื่องดู