เป็นได้ครับ ต้องไปดูในกลุ่มเฟซนะครับ เหมือนมีคนสอนครับ