mấy bạn muốn cài chữ tren góc ko
lên ch play về search shot on mi r cài