ThanhTrungKB
trêm mi8 chunh hảng chưa thấy gì ?

này chỉ là rom china thôi ạ