xem cũng hay hay nhỉ. App hẹn hò thì mình hông có cài rồi.