1855637552
em đang dùng 8.9.20 beta h muốn sang 10.0.1 đk k ạ

bay h có rom chih thức rùi cứ tải bản 10 ổn đih trên web về up thôi b