đang xài redmi 4x mà kết nối tay dualshock 4 cả bằng bluetooth hay otg đều không hoạt động được trong khi đã có thông báo ghép nối thiết bị.