Mọi người chỉ cách hạ phiên bản Android 7 xuống 6 với. cảm ơn.