mình thích đen huyền bí hơn
update theo thời đại nhanh
hy vọng xiaomi tìm được cái phá cách nữa đi trước thời đại như Mi Mix các hãng đi theo