mượt mà hơn có thêm cử chỉ chuyển ứng dụng rất tiện lợi