hèn chi up lên Miui10 con mix 2 vuốt cử chỉ nhanh mượt hơn hẳn bản cũ.