Punten bos, kamera xiaomi note 5a  t tiasa k buka.... Kedah kumaha nya