Chim bác hỏng hay sao mà dùng Chim Điện vậy. Liên hệ với e,e mách chỗ trị tận gốc