ngon bổ rẻ thế mà onscreen đc 400p mà còn k hài lòng