lỗi font là do ko hỗ trợ ngôn ngữ. chờ đợi hoặc dùng fw mod.
ko có hiện tên là do mifit bản mới đang bị lỗi.