mình mới xài xiaomi cho mình hỏi sao biết máy mình là root hay non root v mọi người