Mk bực cái vụ đăng nhập vào xong chả onl đc phải dùng ứng dụng kép !