1 cái là địa điểm đặt tháp di động 4g
cái còn lại chỉ số lag mạng internet