Hải Tùng
Quá hay! Mới đặt mua một con hồi trưa :D
08

đặt online ở đâu vậy bạn ơi ?