không biết đi ngoài nắng có nhìn được gì trên màn hình đồng hồ ko. Như miband 2 thì thua