hướng dẫn chi tiết ghê luôn. Nhưng chưa làm được, hi hi