Tùy người thích để hay ko thích để. Riêng mình thì vẫn để, để ủng hộ Xiaomi