Xài Facebook, Youtube rồi vô mấy trang google, sohoa, tinhte, genk... cũng đầy quảng cáo nên quen rồi. Có thêm cũng chả có gì. Xiaomi cũng là công ty internet nên quảng cáo là điều đương nhiên, ai ko hiểu mới thấy khó chịu thôi! :3