sơn nhà
ai chỉ cách tắt QC trên mi a1 cái

Mi A1 ko có Q.C mà bạn?