เหมาะเลยสำหรับการเดินทางไกลและนานๆ!จะได้ไม่ต้องกังวน