Chim Điên
Bạn có thể bổ sung vào bài 1 số hình ảnh chụp từ máy chứng tỏ việc camera bị đỏ nh ...

hình trái chụp bằng panorama thì màu ok, hình phải chụp auto .

from app

from app

from app

from app