hình như độ bão hòa độ tương phản trong cài đặt bị đẩy lên quá cao.