ในความรู้สึกของผม #A1 ยังเหนือกว่าเห็นๆ เพราะผมไม่ได้ใช้กล้องเลย ในชีวิตประจำวัน ใช้ก็แค่ บันทึกอะไร นิดหน่อยเท่านั้น เลยกล้องไม่ได้สำคัญเท่าไร  พอกับ #A2 ก็ราคาสูงแล้ว รูเสียบสายหูฟัง ไม่มีมา อันนี้สำคัญเลย