07 Lý Tự Trọng
Có đấy Bác!

Thế có sợ máy bị hao pin hay lag j ko?