CrissVhuy
3000mah cũng khá ít

chứ bạn muốn bao nhiêu là đủ