cần có sự chuẩn bị cho buổi offline. 11h trưa chưa trao đổi được gì ...