Vuong Minh Tuan
ko hiểu sao máy t bị vậy nhỉ, huhu

mấy bản cập nhật gần đây là bị vậy đó bạn
Bạn thử cài lại các bản cũ hơn sẽ hk bị như vậy nữa :)))