Chi tiết là đang vào zing.vn thì bị out ra màn hình 9 nhiều lần. Hk bít bạn nào có kinh nghiệm xử lý cho xin tý gạch. Và thêm trường hợp bị nhảy màn hình ngang và dọc nữa.